Předvolby mobilních operátorů

Upozornění: Mobilní operátoři již umožňují přenositelnost telefonních čísel. Tabulka předvoleb samozřejmě neplatí pro čísla, jejichž uživatelé přešli od jednoho operátota k jinému.

O2
+420 601
+420 602
+420 606
+420 607
+420 702
+420 720
+420 721
+420 722
+420 723
+420 724
+420 725
+420 726
+420 727
+420 728
+420 729


SMS brána

Omezení velikosti zprávy
na 60 znaků.

T-Mobile

+420 603
+420 604
+420 605
+420 730
+420 731
+420 732
+420 733
+420 734
+420 735
+420 736
+420 737
+420 738
+420 739

 

SMS brána

U:fon

+420 790














U:fon nemá SMS bránu

Vodafone

+420 608
+420 773
+420 774
+420 775
+420 776
+420 777
+420 733
+420 734
+420 735
+420 736
+420 737
+420 738
+420 739

 

SMS brána

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

O2
+420 601
+420 602
+420 606
+420 607
+420 702
+420 720
+420 721
+420 722
+420 723
+420 724
+420 725
+420 726
+420 727
+420 728
+420 729


SMS brána

Omezení velikosti zprávy
na 60 znaků.

O2
+420 601
+420 602
+420 606
+420 607
+420 702
+420 720
+420 721
+420 722
+420 723
+420 724
+420 725
+420 726
+420 727
+420 728
+420 729


SMS brána

Omezení velikosti zprávy
na 60 znaků.

O2

+420 601
+420 602
+420 606
+420 607
+420 702
+420 720
+420 721
+420 722
+420 723
+420 724
+420 725
+420 726
+420 727
+420 728
+420 729

SMS brána